Opis projekta Medgeneracijsko druženje, povezovanje, prenašanje dobrih praks je pomemben del našega vsakdana. Ker pa včasih ne najdemo pravega prostora in časa smo za dobro vseh nas prijavili projekt in naredili zgodbo. Ukrep: U4.2.: Razvoj podpornega okolja za Izboljšanje kakovosti življenja starejših in drugih ranljivih skupin ter krepitev medgeneracijskega sodelovanja. Cilj: C 4.2.1: Izboljšanje kakovosti življenja starejših in drugih ranljivih skupin ter povečanje ozaveščenosti o medgeneracijskem sodelovanju

V okviru izbranega cilja želimo aktivnostmi operacije predvsem prispevati k razvoju in izvedbi učinkovitih novih inovativnih programov, ter zagotoviti dobro udeležbo oziroma prisotnost na izvedenih dogodkih. Cilj operacije je razviti:

 • Razviti inovativni program za medgeneracijsko druženje v naravnem okolju

 • Razviti inovativni izobraževalni program

 • Zagotovi vključenost udeležencev

 

PARTNERJI:

Vodilni partner:

 • Ecoplin VG

Ostali partnerji:

 • Turistično društvo Višnja Gora,

 • Društvo upokojencev Višnja Gora,

 • Srednja šola Josipa Jurčiča

REZULTATI:

 • Povečati število novo zaposlenih

 • Izvedeti usposabljanje in delavnice

 • Vključevati udeležence

 • Razviti inovativne programe

Trajanje projekta: 1.4.2018 do 31.12.2018 Aktivnosti po sklopih:

9.8.2018

Komunikacija z barvo

dr. Franc Gider Drsališče Višnja Gora

9.8.2018

Umetnost medsebojnih odnosov

dr. Franc Gider Drsališče Višnja Gora

17.8.2018

Komunikacija z barvo

dr. Franc Gider Drsališče Višnja Gora

17.8.2018

Umetnost medsebojnih odnosov

dr. Franc Gider Drsališče Višnja Gora

28.8.2018

Komunikacija z barvo

dr. Franc Gider Drsališče Višnja Gora

28.8.2018

Umetnost medsebojnih odnosov

dr. Franc Gider Drsališče Višnja Gora

31.8.2018

Komunikacija z barvo

dr. Franc Gider Drsališče Višnja Gora

31.8.2018

Umetnost medsebojnih odnosov

dr. Franc Gider Drsališče Višnja Gora

11.9.2018

Komunikacija z barvo

dr. Franc Gider Drsališče Višnja Gora

VABILO 1

17.10.2018

Pred padcem, med padcu in po padcu, spomin Branka Koščak Tivadar, mag. Drsališče Višnja Gora

24.10.2018

Bolečine v glavi in ramenskem obroču, inkontinenca Branka Koščak Tivadar, mag. Drsališče Višnja Gora

7.11.2018

Nekaj starega, novega, modrega, negovanje mame, očeta Branka Koščak Tivadar, mag. Drsališče Višnja Gora

VABILO 2

19.9.2018

Plesne delavnice

Mitja Šilar

Drsališče Višnja Gora

3.10.2018

Plesne delavnice

Mitja Šilar

Drsališče Višnja Gora

10.10.2018

Plesne delavnice

Mitja Šilar

Drsališče Višnja Gora

17.10.2018

Plesne delavnice

Mitja Šilar

Drsališče Višnja Gora

24.10.2018

Plesne delavnice

Mitja Šilar

Drsališče Višnja Gora

7.11.2018

Plesne delavnice

Mitja Šilar

Drsališče Višnja Gora

14.11.2018

Plesne delavnice

Mitja Šilar

Drsališče Višnja Gora

21.11.2018

Plesne delavnice

Mitja Šilar

Drsališče Višnja Gora

VABILO 3 OSTALI DOGODKI

30.10.2018

Otvoritev (1 animacija)

22.11.2018

Program animacije na drsališču Višnja Gora OŠ (3 animacije)

23.11.2018

Program animacije na drsališču Višnja Gora OŠ (3 animacije)

28.11.2018

Postavitev na lokaciji Žužemberk (7 animacij)

30.11.2018

Program animacije na drsališču vrtec Polžek Višnja Gora (3 animacije)

1.12.2018

Postavitev na lokaciji Dolenjske Toplice (1 animacija)

4.12.2018

Postavitev na lokaciji Trebnje (1 animacija)

7.12.2018

Program animacije na drsališču šola Josip Jurčič (2 animaciji)

12.12.2018

Program animacije na drsališču šola Josip Jurčič (2 animaciji)

13.12.2018

Program animacije na drsališču šola Josip Jurčič (2 animaciji)

22.12.2018

Otvoritev (1 animacija)

Fotogalerija